Chorościan, E. (2018). Andrzej Mądro, Muzyka a nowe media. Polska twórczość elektroakustyczna przełomu XX i XXI wieku. Res Facta Nova. Teksty O Muzyce współczesnej, (19 (28), 103–106. https://doi.org/10.14746/rfn.2018.19.9