BOLESŁAWSKA-LEWANDOWSKA, B. Zygmunt Mycielski i „Res Facta” Michała Bristigera: międzyredaktorskie dialogi i solilokwia. Res Facta Nova. Teksty o muzyce współczesnej, n. 21 (30), p. 11-17, 15 grudz. 2020.