MIKA, B. Beethoven jako aktor historyczny. Perspektywa mikrohistoryczna w muzykologii. Res Facta Nova. Teksty o muzyce współczesnej, n. 21 (30), p. 121-132, 15 grudz. 2020.