Kaleńska-Rodzaj, Julia. 2018. „Emocje Estetyczne W świetle Badań Psychologii Muzyki: Opis I Mechanizmy wyjaśniające”. Res Facta Nova. Teksty O Muzyce współczesnej, nr 19 (28) (grudzień):9-19. https://doi.org/10.14746/rfn.2018.19.1.