Atys, S. (2020) „Głos wołającego na pustyni. O Józefie Patkowskim w kontekście biografii "Ambasador muzyki z Marsa" Agnieszki Pindery”, Res Facta Nova. Teksty o muzyce współczesnej, (21 (30), s. 142-150. doi: 10.14746/rfn.2020.21.11.