Bolesławska-Lewandowska, B. (2020) „Zygmunt Mycielski i «Res Facta» Michała Bristigera: międzyredaktorskie dialogi i solilokwia”, Res Facta Nova. Teksty o muzyce współczesnej, (21 (30), s. 11-17. doi: 10.14746/rfn.2020.21.1.