Skupin, R. (2020) „Izotopie w praktyce analizy dzieła muzycznego – na przykładzie «Arabesque» Zygmunta Krauzego”, Res Facta Nova. Teksty o muzyce współczesnej, (21 (30), s. 108–117. doi: 10.14746/rfn.2020.21.8.