Mika, B. (2020) „Beethoven jako aktor historyczny. Perspektywa mikrohistoryczna w muzykologii”, Res Facta Nova. Teksty o muzyce współczesnej, (21 (30), s. 121–132. doi: 10.14746/rfn.2020.21.9.