Kaleńska-Rodzaj, J. (2018) „Emocje estetyczne w świetle badań psychologii muzyki: opis i mechanizmy wyjaśniające”, Res Facta Nova. Teksty o muzyce współczesnej, (19 (28), s. 9–19. doi: 10.14746/rfn.2018.19.1.