Mądro, A. (2018) „Między- i metazmysły – percepcja w dobie sztuki multimedialnej”, Res Facta Nova. Teksty o muzyce współczesnej, (19 (28), s. 28–34. doi: 10.14746/rfn.2018.19.3.