[1]
B. Bolesławska-Lewandowska, „Zygmunt Mycielski i «Res Facta» Michała Bristigera: międzyredaktorskie dialogi i solilokwia”, rfn, nr 21 (30), s. 11-17, grudz. 2020.