[1]
B. Mika, „Beethoven jako aktor historyczny. Perspektywa mikrohistoryczna w muzykologii”, rfn, nr 21 (30), s. 121–132, grudz. 2020.