[1]
J. Kaleńska-Rodzaj, „Emocje estetyczne w świetle badań psychologii muzyki: opis i mechanizmy wyjaśniające”, rfn, nr 19 (28), s. 9–19, grudz. 2018.