Bolesławska-Lewandowska, B. „Zygmunt Mycielski I «Res Facta» Michała Bristigera: Międzyredaktorskie Dialogi I Solilokwia”. Res Facta Nova. Teksty O Muzyce współczesnej, nr 21 (30), grudzień 2020, s. 11-17, doi:10.14746/rfn.2020.21.1.