Kaleńska-Rodzaj, Julia. „Emocje Estetyczne W świetle Badań Psychologii Muzyki: Opis I Mechanizmy wyjaśniające”. Res Facta Nova. Teksty O Muzyce współczesnej, nr 19 (28), grudzień 2018, s. 9-19, doi:10.14746/rfn.2018.19.1.