[1]
FORMUSZEWICZ, R. 2007. Między słowami – polska i niemiecka wizja integracji europejskiej w deklaracji berlińskiej. Rocznik Integracji Europejskiej. 1 (grudz. 2007), 187-199. DOI:https://doi.org/10.14746/rie.2007.1.9.