[1]
KA┼╣MIERCZAK, M. 2008. Integracja europejska w perspektywie teorii gier wielokrotnych. Wybrane zagadnienia. Rocznik Integracji Europejskiej. 2 (grudz. 2008), 317-332. DOI:https://doi.org/10.14746/rie.2008.2.19.