[1]
KAKAREKO, K. 2008. Audiowizualne usługi medialne w świetle dyrektywy 2007/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. Rocznik Integracji Europejskiej. 2 (grudz. 2008), 333-344. DOI:https://doi.org/10.14746/rie.2008.2.20.