[1]
WĘC, J.J. 2009. Reforma systemu instytucjonalnego Unii Europejskiej przewidywana w Traktacie lizbońskim. Rocznik Integracji Europejskiej. 3 (grudz. 2009), 47-66. DOI:https://doi.org/10.14746/rie.2009.3.3.