[1]
TOMASZYK, M.J. 2009. Proces ratyfikacji Traktatu lizbońskiego – casus Irlandii, RFN, Polski, Czech i Wielkiej Brytanii. Rocznik Integracji Europejskiej. 3 (grudz. 2009), 279-294. DOI:https://doi.org/10.14746/rie.2009.3.15.