[1]
STOLARCZYK, M. 2010. Polska i Niemcy wobec polityki wschodniej Unii Europejskiej i stosunków z Rosj w pierwszej dekadzie XXI wieku. Rocznik Integracji Europejskiej. 4 (grudz. 2010), 29-66. DOI:https://doi.org/10.14746/rie.2010.4.2.