[1]
KIWERSKA, J. 2010. USA–Unia Europejska. Stan i perspektywy relacji transatlantyckich. Rocznik Integracji Europejskiej. 4 (grudz. 2010), 67–86. DOI:https://doi.org/10.14746/rie.2010.4.3.