[1]
REWIZORSKI, M. 2010. Rola Unii Europejskiej w budowie nowego ładu międzynarodowego – stan obecny i perspektywy. Rocznik Integracji Europejskiej. 4 (grudz. 2010), 137–154. DOI:https://doi.org/10.14746/rie.2010.4.7.