[1]
., . 2007. Strona tytułowa i redakcyjna. Rocznik Integracji Europejskiej. 1 (grudz. 2007), 1-6.