[1]
TOMASZYK, M.J. 2008. Andrzej Podraza, Unia Europejska w procesie reform traktatowych, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2007, ss. 708. Rocznik Integracji Europejskiej. 2 (grudz. 2008), 386–389. DOI:https://doi.org/10.14746/rie.2008.2.26.