[1]
REWIZORSKI, M. 2012. Polityka zagraniczna. Aktorzy - potencjały - strategie, red. Teresa Łoś-Nowak, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2011, ss. 575. Rocznik Integracji Europejskiej. 6 (grudz. 2012), 398-400. DOI:https://doi.org/10.14746/rie.2012.6.31.