[1]
KAMPROWSKI, R. 2013. Paulina Olechowska, Akcesja Polski do Unii Europejskiej na łamach prasy regionalnej Ziem Zachodnich, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012, ss. 284. Rocznik Integracji Europejskiej. 7 (grudz. 2013), 437–439. DOI:https://doi.org/10.14746/rie.2013.7.34.