[1]
Cianciara, A.K. 2019. Od ambitnego świętoszka do rozczarowanego buntownika. Jak wyjaśnić zmianę polskiej narracji o integracji europejskiej. Rocznik Integracji Europejskiej. 13 (grudz. 2019), 295–309. DOI:https://doi.org/10.14746/rie.2019.13.21.