[1]
Grosse, T.G. 2020. Postrzeganie polskiej demokracji w ujęciu porównawczym w odniesieniu do procesów integracji europejskiej. Rocznik Integracji Europejskiej. 14 (grudz. 2020), 9-23. DOI:https://doi.org/10.14746/rie.2020.14.1.