[1]
Wierzchowska, A. 2020. Granice rozwoju systemu politycznego UE po traktacie z Lizbony: pytanie o złożoność i odporność europejskiego systemu instytucjonalnego. Rocznik Integracji Europejskiej. 14 (grudz. 2020), 65–83. DOI:https://doi.org/10.14746/rie.2020.14.4.