[1]
Grabina, G. 2020. Wpływ propagandy rosyjskiej na międzypaństwowe relacje Unii Europejskiej z państwami Europy Wschodniej: na przykładzie Ukrainy i Polski. Rocznik Integracji Europejskiej. 14 (grudz. 2020), 113–123. DOI:https://doi.org/10.14746/rie.2020.14.7.