[1]
Dziewulska, A. 2020. Konceptualizacja bezpieczeństwa versus zdolność przeciwdziałania zagrożeniom w Unii Europejskiej. Rocznik Integracji Europejskiej. 14 (grudz. 2020), 125–140. DOI:https://doi.org/10.14746/rie.2020.14.8.