[1]
Gierat-Bieroń, B. 2020. Relacje zewnętrze Unii Europejskiej w dziedzinie kultury. Słabości polityki. Rocznik Integracji Europejskiej. 14 (grudz. 2020), 227–248. DOI:https://doi.org/10.14746/rie.2020.14.15.