[1]
Pieszak, E. 2020. Kultura konsumpcji jako konsekwencja procesu ekonomicznego w kontekście przemian na terenie Unii Europejskiej. Rocznik Integracji Europejskiej. 14 (grudz. 2020), 259-269. DOI:https://doi.org/10.14746/rie.2020.14.17.