[1]
Karolak-Michalska, M. 2020. Procesy etnopolityczne jako jedno z uwarunkowań zarządzania etnopolityką w państwach Europy Wschodniej a bezpieczeństwo subregionu. Rocznik Integracji Europejskiej. 14 (grudz. 2020), 311–324. DOI:https://doi.org/10.14746/rie.2020.14.20.