[1]
Bartkowiak, M. i Ratajczak, A. 2020. Niemcy 30 lat po zjednoczeniu – aspekt społeczno-demograficzny i gospodarczy. Rocznik Integracji Europejskiej. 14 (grudz. 2020), 359-372. DOI:https://doi.org/10.14746/rie.2020.14.23.