[1]
Przybylska-Maszner, B. 2020. Funkcja przewodniczącego Rady Europejskiej – kompetencje formalne i nieformalne w świetle postanowień traktatu lizbońskiego i praktyki działań. Rocznik Integracji Europejskiej. 14 (grudz. 2020), 373-389. DOI:https://doi.org/10.14746/rie.2020.14.24.