[1]
Ratajczak, A. 2020. Tomasz Kubin, Mieczysław Stolarczyk (red.), Kryzysy w Unii Europejskiej w drugiej dekadzie XXI wieku. Uwarunkowania – przebieg – implikacje, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2018, ss. 566. Rocznik Integracji Europejskiej. 14 (grudz. 2020), 396-398. DOI:https://doi.org/10.14746/rie.2020.14.27.