[1]
Łaźniewska, E. i in. 2021. Kryteria oceny aktywności gmin przygranicznych w kierunku „green smart city”. Rocznik Integracji Europejskiej. 15 (grudz. 2021), 195–213. DOI:https://doi.org/10.14746/rie.2021.15.13.