[1]
Kubin, T. 2015. Wzmocniona współpraca w Unii Europejskiej po raz trzeci. Postępujące zróżnicowanie integracji oraz rozwój wzmocnionej współpracy i jej znaczenie dla funkcjonowania UE. Rocznik Integracji Europejskiej. 9 (cze. 2015), 57–75. DOI:https://doi.org/10.14746/rie.2015.9.4.