[1]
Prażuch, W. 2015. Postawy elit politycznych Europy Środkowej wobec integracji z UE w okresie przedakcesyjnym. Rocznik Integracji Europejskiej. 9 (cze. 2015), 567-591. DOI:https://doi.org/10.14746/rie.2015.9.33.