[1]
Grosse, T.G. 2016. Narzędzie modernizacji w kłopotach: jak kryzys w strefie euro zmienił politykę spójności. Rocznik Integracji Europejskiej. 10 (grudz. 2016), 21-36. DOI:https://doi.org/10.14746/rie.2016.10.2.