[1]
Przybylska-Maszner, B. 2016. Uwarunkowania kształtowania priorytetów polityki zagranicznej Unii Europejskiej wobec państw Azji Centralnej po roku 2012. Rocznik Integracji Europejskiej. 10 (grudz. 2016), 353-370. DOI:https://doi.org/10.14746/rie.2016.10.22.