[1]
Fiedler, R. 2016. Unia Europejska na rzecz demokratyzacji państw Azji Centralnej – działania i efekty. Rocznik Integracji Europejskiej. 10 (grudz. 2016), 371–379. DOI:https://doi.org/10.14746/rie.2016.10.23.