[1]
Wojnicz, L. 2016. Przyszłość polityki ekspedycyjnej Unii Europejskiej w ramach Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony. Rocznik Integracji Europejskiej. 10 (grudz. 2016), 397–412. DOI:https://doi.org/10.14746/rie.2016.10.25.