[1]
Tkachuk, A. 2016. Wspólna Polityka Handlowa Unii Europejskiej i jej znaczenie dla handlu światowego. Studium przypadku Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji. Rocznik Integracji Europejskiej. 10 (grudz. 2016), 481-496. DOI:https://doi.org/10.14746/rie.2016.10.30.