(1)
BARTKOWIAK, ŁUKASZ. Relacje Unii Europejskiej Z państwami Afryki, Karaibów I Pacyfiku. 10.14746/rie 2007, 95-124.