(1)
KACPERSKA, M. Ewolucja Oraz Determinanty kształtujące wspólnotowy Rynek Pracy Przed Wschodnim Rozszerzeniem Unii Europejskiej W 2004 R. 10.14746/rie 2008, 287-302.