(1)
KA┼╣MIERCZAK, M. Integracja Europejska W Perspektywie Teorii Gier Wielokrotnych. Wybrane Zagadnienia. 10.14746/rie 2008, 317-332.