(1)
KAKAREKO, K. Audiowizualne usługi Medialne W świetle Dyrektywy 2007/65/WE Parlamentu Europejskiego I Rady. 10.14746/rie 2008, 333-344.